EN | NL | KO

Privacybeleid

Wij (Wij”, ‘Ons’ of ”Onze zijn toegewijd aan het beveiligen van uw Persoonlijke Gegevens en uw privacy.

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe wij de informatie die u verstrekt in verband met de website instantmax.io (de “Website”) beheren, verzamelen, opslaan en gebruiken.

We houden ons aan de volgende principes:

Transparant zijn met betrekking tot het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens over jou:
Het is belangrijk voor Ons dat u te allen tijde over alle informatie beschikt die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen over de verwerking van Persoonsgegevens over u wanneer u onze Website bezoekt of wanneer u akkoord gaat om te gaan handelen met een handelsplatform van een derde partij. Voor dit doel zullen wij gebruik maken van verschillende technieken en maatregelen om u op de juiste manier en op het juiste tijdstip te voorzien van relevante informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Daarnaast zullen Wij, indien Wij van mening zijn dat specifieke informatie aan u moet worden verstrekt, deze op de juiste tijd en plaats aan u verstrekken.

Wij beantwoorden ook graag al uw vragen en geven u graag alle verduidelijking die u nodig hebt, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Voor dit doel kunt u ons benaderen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

Om Persoonsgegevens over u uitsluitend te verwerken voor de doeleinden die in het Beleid worden beschreven:
De doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over jou kunnen verwerken zijn onder andere om de Website aan jou beschikbaar te stellen en jou te voorzien van een verbinding met een handelsplatform van een derde partij (de “Diensten”), om de gebruikerservaring op de Website te verbeteren, om de Diensten (inclusief de Website) te verbeteren, om Onze rechten en belangen te beschermen, om zakelijke en administratieve activiteiten uit te voeren die de levering van de Diensten aan de Website-gebruikers ondersteunen, en/of om eventuele wettelijke en/of regelgevende vereisten te handhaven.

Daarnaast verwerken Wij Persoonsgegevens over jou om inzicht te krijgen in je persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Wij investeren aanzienlijke middelen om uw rechten in verband met uw Persoonsgegevens te respecteren:
Wij zetten aanzienlijke middelen in om u in staat te stellen uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Daarom kunt u ons altijd benaderen wanneer u Persoonsgegevens over u wilt inzien, deze door ons wilt laten wijzigen, wissen, niet langer voor specifieke doeleinden of in het algemeen wilt gebruiken, of deze aan u of aan een derde wilt overdragen. Wij zullen aan uw wensen voldoen in overeenstemming met de wet.

Persoonlijke gegevens over u beveiligen:
Hoewel we geen absolute bescherming van de Persoonsgegevens over jou kunnen beloven, kunnen we wel beloven dat we een breed scala aan middelen en maatregelen gebruiken en zullen blijven gebruiken om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens over jou worden beveiligd.

Ons volledige privacybeleid

1. De reikwijdte?

Dit beleid beschrijft wat voor soort Persoonsgegevens het Bedrijf verzamelt over natuurlijke personen, en hoe het deze verzamelt, gebruikt, deelt met derden, beveiligt, verwerkt, enz.

In dit Beleid verwijzen “Persoonsgegevens” naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of in combinatie met aanvullende informatie waarover Wij beschikken of waartoe Wij toegang hebben.

In dit Beleid verwijst de “verwerking” van Persoonsgegevens naar elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op Persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

Onze Services zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. We verzamelen of vragen niet bewust om informatie van personen jonger dan 18 jaar en geven dergelijke personen niet bewust toegang tot onze Services. Als We erachter komen dat er informatie over een kind is verzameld, zullen We redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

2. Wanneer verzamelen wij Persoonsgegevens over jou?

Wij verzamelen Persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van de Diensten, de servicekanalen en de Website. In sommige gevallen zul je ons actief voorzien van de Persoonsgegevens, en in andere gevallen verzamelen wij de Persoonsgegevens over jou door jouw gebruik van Onze Diensten en/of Onze servicekanalen te onderzoeken en te analyseren of door jouw gegevens te ontvangen van onze externe partners.

3. Geen verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken aan het Bedrijf en zijn Implicaties

U bent niet verplicht om Persoonsgegevens over uzelf aan ons te verstrekken. Echter, in sommige gevallen zal het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens voorkomen dat wij u de Diensten kunnen leveren, uw gebruik van de Website verhinderen en/of een slechte werking van de Diensten en de Website veroorzaken.

4. Welke soorten Persoonsgegevens verzamelen Wij? Persoonsgegevens die Wij verzamelen bij elk bezoek aan de Website:

Deze informatie omvat een online activiteitenlogboek, verkeersinformatie (inclusief, zonder beperking, IP-adres, tijdstip van toegang, datum van toegang, bezochte web- en mobiele pagina(‘s), gebruikte taal, crashrapporten van software en type browser, informatie over het apparaat dat je hebt gebruikt. Sommige van deze gegevens kunnen je niet persoonlijk identificeren en vormen daarom geen Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen: alle Persoonsgegevens die je uit vrije wil aan ons verstrekt wanneer je contact opneemt met een handelsplatform van een derde partij via ons.

Persoonsgegevens die je specifiek verstrekt om aan platforms van derden te verstrekken om te handelen: deze informatie omvat je volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres.

5. De Doeleinden van de Verwerking van Persoonsgegevens en hun Rechtsgrondslag
De Vennootschap verwerkt uw Persoonsgegevens voor een of meer van de doeleinden die in deze sectie worden beschreven en volgens de toepasselijke rechtsgrondslag.

Het Bedrijf zal geen Persoonsgegevens over u verwerken tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking. De wettelijke grondslagen op basis waarvan het Bedrijf Persoonsgegevens over u kan verwerken, zijn de volgende:

U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Dit heeft betrekking op gevallen waarin u uw gegevens specifiek via de Website verstrekt, zodat Wij deze kunnen doorgeven aan een handelsplatform van derden.
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming of van een derde partij. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van Onze Diensten, of voor het uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Als u meer informatie wenst te ontvangen over de manier waarop de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar het e-mailadres.

De volgende lijst geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor Wij Persoonsgegevens over u kunnen verwerken en de rechtsgrond voor een dergelijke verwerking:

Doel Rechtsgrondslag


1 Om uw gegevens op uw verzoek aan derden te verstrekken om digitaal te benaderen, kan tradingWe Persoonsgegevens over u verzamelen om deze aan derden te verstrekken, indien u daar specifiek om verzoekt. U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2 Om te reageren op uw vragen, verzoeken en/of klachtenVerwerking van uw Persoonsgegevens is nodig om te reageren op vragen die u hebt over uw gebruik van de Services. Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door het Bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd.

3 De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
4 Om Onze Diensten te verbeterenWij kunnen Persoonsgegevens over u gebruiken om Onze Diensten te verbeteren. Dergelijke verwerking omvat onder andere crashlogs of andere storingsrapporten die zijn verkregen met betrekking tot Services. De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door de Vennootschap of door een derde partij worden nagestreefd.
5 Ter voorkoming van fraude, misbruik van Onze Diensten Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming of een derde.
6 Om verschillende activiteiten uit te voeren en te onderhouden die de levering van Onze Services ondersteunenDie activiteiten omvatten backofficefuncties, bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, strategische besluitvorming, toezichtsmechanismen, enz. Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de Vennootschap of door een derde worden nagestreefd.

7 Om analyses uit te voeren, inclusief statistische analysesWij gebruiken verschillende analytische maatregelen (inclusief statistische) om beslissingen te nemen over verschillende kwesties. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd.
8 Om onze belangen, rechten en activa en die van derden te beschermen, met inbegrip van het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claimsWij kunnen Persoonsgegevens over u verwerken om onze belangen, rechten en activa of die van derden te beschermen, in overeenstemming met een wet, voorschrift of overeenkomst, met inbegrip van onze algemene voorwaarden en ons beleid. Verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die worden nagestreefd door het Bedrijf of door een derde partij.
9. Overdracht van Persoonsgegevens aan derden
Het Bedrijf kan Persoonsgegevens over u ook delen met derden die Ons diensten leveren, zoals aanbieders van opslag en hosting, IP-adresgegevens, analyse van gebruikerservaringen en onderzoek, analytische, technische en diagnostische diensten.

Daarnaast kunt u ons specifiek verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens over u te verstrekken aan handelsplatformen van derden. In dergelijke gevallen zullen wij de Persoonsgegevens die u voor dit doel aan ons verstrekt, delen met deze derde partijen, en hun gebruik van uw Persoonsgegevens zal onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met meerdere handelsplatformen van derden.

Het Bedrijf kan ook Persoonsgegevens over u delen met zijn verwante entiteiten en zakelijke partners, die het Bedrijf voorzien van middelen die het Bedrijf in staat stellen om het niveau van de diensten en producten die het levert aan zijn gebruikers te verrijken en te verbeteren.

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens over u delen met overheids-, lokale, officiële en regelgevende instanties, alsmede indien een dergelijke openbaarmaking vereist is om Onze belangen en de belangen, rechten en activa van derden te beschermen, met inbegrip van het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Daarnaast kunnen Wij Persoonsgegevens over u bekendmaken aan potentiële kopers of investeerders van, of kredietverstrekkers aan, het Bedrijf en/of een bedrijf binnen de groep van bedrijven waarvan het Bedrijf deel uitmaakt, of in het geval van een soortgelijke transactie (inclusief de verkoop van activa van het Bedrijf en/of van een bedrijf binnen de groep van bedrijven waarvan het Bedrijf deel uitmaakt), en/of in verband met een fusie, reorganisatie, consolidatie of faillissement van het Bedrijf en/of een bedrijf binnen de groep van bedrijven waarvan het Bedrijf deel uitmaakt.

7. Cookies en diensten van derden


We kunnen gebruik maken van bepaalde diensten van derden, zoals analysebedrijven of bedrijven die advertenties op onze Website plaatsen, die ook cookies of andere technologieën kunnen gebruiken, en deze praktijken en aanbieders zijn onderworpen aan hun eigen beleid.

Cookie (een klein tekstbestand) wordt geïnstalleerd op het apparaat waarmee u de Website bezoekt of opent. De cookies maken het mogelijk om informatie over u en uw gedrag te verzamelen om uw gebruikerservaring te verbeteren, om uw voorkeuren en instellingen te onthouden en om u producten en diensten aan te bieden die u mogelijk interesseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken te verzamelen en analyses uit te voeren.

Sommige van de cookies die wij kunnen gebruiken zijn sessiecookies, die tijdelijk naar uw apparaat worden gedownload en blijven staan tot u uw webbrowser sluit, terwijl andere permanente cookies zijn, die op uw apparaat blijven staan nadat u de Website niet meer bezoekt en die kunnen worden gebruikt om de Website te helpen u als terugkerende bezoeker te onthouden wanneer u terugkeert naar de Website.

Soorten cookies:
De cookies die Wij kunnen gebruiken, zijn als volgt ingedeeld op basis van hun functionaliteit:

Type cookie Doel Aanvullende informatie
Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen door de Website te navigeren en de door u gevraagde functies te gebruiken. Dergelijke cookies zijn essentieel om uw apparaat te helpen informatie te downloaden of te streamen, zodat u door de Website kunt navigeren, de functies ervan kunt gebruiken en kunt terugkeren naar pagina’s die u eerder hebt bezocht. eze cookies verzamelen Persoonsgegevens over u, zoals gebruikersnaam en laatste inlogdatum, en identificeren u als zijnde ingelogd op de Website.Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit (sessiecookies).
Functionaliteitscookies Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Website en om uw keuzes en voorkeuren te onthouden. Deze cookies overleven het sluiten van uw webbrowser en gaan mee tot hun toepasselijke vervaltijd.

Prestatiecookies Deze cookies worden gebruikt om geaggregeerde statistieken te leveren met betrekking tot de prestaties van de Website en om deze prestaties te testen en te verbeteren om zo een betere gebruikerservaring te bieden. Daarnaast stellen ze ons in staat om analytische functies op de Website uit te voeren. Deze cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens die niet gerelateerd zijn aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze cookies zijn geldig voor verschillende perioden; sommige worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, terwijl andere een onbepaalde geldigheidsduur hebben.
Blokkeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browserinstellingen wijzigen om sommige of alle cookies te blokkeren en te verwijderen. Hieronder vindt u koppelingen naar instructies over hoe u dit kunt doen voor enkele van de populairste webbrowsers:

Firefox
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, sommige of alle functies en functionaliteiten van de Website mogelijk niet werken zoals bedoeld.

KENNISGEVING ONLINE VOLGEN

OP DIT MOMENT ONDERSTEUNT DEZE SERVICE GEEN DO-NOT-TRACK SIGNALEN.

8. Bewaren van Persoonsgegevens over jou
Het Bedrijf bewaart Persoonsgegevens over u zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van de verwerking van de Persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Beleid, of voor een langere periode als vereist volgens de wetgeving, regelgeving, beleidsregels en orders die op ons van toepassing zijn.

Wij zullen uw gegevens gedurende een periode van 12 maanden delen met externe handelsplatformen en zullen dit, mits onze toestemming, gedurende nog eens 12 maanden doen.

Om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens over u niet langer worden bewaard dan vereist, beoordelen wij periodiek de Persoonsgegevens die door ons worden bewaard om te onderzoeken of Persoonsgegevens kunnen worden gewist.

9. Overdracht van Persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie
Persoonsgegevens over u kunnen worden doorgegeven aan een derde land (d.w.z. andere rechtsgebieden dan het land waar u verblijft) of aan internationale organisaties. In dergelijke omstandigheden zal het Bedrijf passende voorzorgsmaatregelen nemen om de bescherming van Persoonsgegevens over u te waarborgen en om ervoor te zorgen dat afdwingbare rechten voor betrokkenen en effectieve rechtsmiddelen voor betrokkenen beschikbaar zijn.

Als u ingezetene bent van een EER-land (Europese Economische Ruimte), houd er dan rekening mee dat deze waarborgen en bescherming beschikbaar zijn als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De doorgifte is naar een derde land of een internationale organisatie waarvan de EU-commissie heeft besloten dat deze een passend beschermingsniveau biedt voor de Persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de “GDPR”).


De doorgifte is in overeenstemming met een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder a), van de GDPR; of
De doorgifte is in overeenstemming met standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn aangenomen door de EU-Commissie krachtens artikel 46, lid 2, onder c) van de GDPR. De clausules die zijn aangenomen door de EU-Commissie kunnen worden bekeken op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
U kunt het Bedrijf verzoeken u details te verstrekken over de waarborgen die het Bedrijf hanteert om de Persoonsgegevens over u die worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie te beschermen, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]


10. Bescherming van Persoonsgegevens
Wij implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de risico’s die de verwerking met zich meebrengt, in het bijzonder van onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Wij kunnen niet garanderen, noch verklaren, dat er foutloze prestaties zullen zijn met betrekking tot de privacy van uw Persoonsgegevens, en Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade met betrekking tot het gebruik of de vrijgave van Persoonsgegevens over u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de openbaarmaking van Persoonsgegevens als gevolg van fouten in de overdracht, onbevoegde toegang van derden, of andere oorzaken buiten Onze redelijke controle.

Als gevolg van wettelijke of andere verplichtingen waarover wij geen controle hebben, kunnen wij verplicht zijn Persoonsgegevens over jou over te dragen aan derden, zoals overheidsinstanties. In dergelijke omstandigheden hebben Wij beperkte controle over het beschermingsniveau van de Persoonsgegevens die door dergelijke derden worden verstrekt.

Elke overdracht van Persoonsgegevens via het internet kan niet volledig worden beveiligd. Daarom kan het Bedrijf de bescherming van Persoonsgegevens over jou die via het internet aan Ons worden doorgegeven, niet garanderen.

11. Links naar websites van derden
De Website kan links bevatten naar websites en/of applicaties van derden. Het Bedrijf heeft geen controle over dergelijke websites en applicaties, noch over de verzameling en/of verwerking van Persoonsgegevens over u door dergelijke websites en applicaties, en Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en applicaties, noch voor hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en activiteiten. Dit Beleid is niet van toepassing op acties die via dergelijke websites en/of toepassingen worden ondernomen.

Wanneer je websites en/of toepassingen van dergelijke derden opent, raden Wij je aan om hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat je dergelijke websites en/of toepassingen gebruikt en voordat je Persoonsgegevens over jou vrijgeeft.

13. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
In het algemeen hebt u het recht om ons te verzoeken u te bevestigen of Persoonsgegevens over u door ons worden verzameld, om te vragen deze gegevens in te zien, om de inhoud te rectificeren indien van toepassing en om de Persoonsgegevens die wij niet langer nodig hebben te wissen. U kunt ook uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Persoonsgegevens beperken.

Als u een ingezetene van de EER bent, lees dan dit gedeelte hieronder:

U hebt recht op de volgende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens over u. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek tot uitoefening van uw rechten sturen naar het volgende e-mailadres:

Recht op toegang


U hebt het recht om van het Bedrijf een bevestiging te ontvangen of Persoonsgegevens over u al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens en de volgende informatie: (1) de doeleinden van de verwerking; (2) de betrokken categorieën Persoonsgegevens; (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of internationale organisaties; (4) indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de Persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;(5) het bestaan van het recht om het Bedrijf te verzoeken om rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; (6) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; (7) indien de Persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan; (8) het bestaan van profilering; en (9) indien Persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land buiten de EER of naar een internationale organisatie, de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Het Bedrijf zal een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die worden verwerkt en kan een redelijke vergoeding in rekening brengen voor eventuele verdere kopieën die door u worden aangevraagd. Indien u het verzoek langs elektronische weg indient, en tenzij u anderszins verzoekt, zal de informatie worden verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm.

Het recht om een kopie van de Persoonsgegevens te verkrijgen, mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Als het verzoek de rechten en vrijheden van anderen schaadt, kan het Bedrijf uw verzoek niet of slechts op beperkte wijze inwilligen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om van het Bedrijf de rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige Persoonsgegevens over u te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op wissen


de volgende gronden van toepassing: (a) de Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) u trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; (c) u maakt te allen tijde bezwaar, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen die door Ons of door een derde worden nagestreefd, en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

(d) u bezwaar maakt tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u voor direct marketingdoeleinden; (e) de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of (f) de Persoonsgegevens over u moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Dit recht is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaat waaraan het Bedrijf is onderworpen; of (b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.Recht op beperking van de verwerking

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van het Bedrijf de beperking van de verwerking van Persoonsgegevens over u te verkrijgen als een van de volgende situaties van toepassing is: (a) de juistheid van de Persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die het Bedrijf in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens over u te verifiëren; (b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens over u en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) het Bedrijf heeft de Persoonsgegevens over u niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de Persoonsgegevens zijn door u nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

(d) indien de verwerking van Persoonsgegevens over jou noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door het Bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij Wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (e) indien de Persoonsgegevens over jou worden verwerkt voor direct marketing, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als de verwerking van Persoonsgegevens over u op uw verzoek is beperkt, worden deze Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid


U hebt het recht om de Persoonsgegevens over u, die u aan het Bedrijf hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, evenals het recht om dergelijke Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract waarbij u partij bent, en (b) de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om de Persoonsgegevens over u rechtstreeks van het Bedrijf naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien dit technisch haalbaar is. De uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan uw rechten en die van het Bedrijf onder uw recht op wissing. Bovendien mag het recht op gegevensoverdraagbaarheid geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op bezwaar


U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u die is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de Onderneming of door een derde, met inbegrip van profilering op basis van dergelijke gerechtvaardigde belangen. In een dergelijk geval zullen Wij de Persoonsgegevens over jou niet langer verwerken, tenzij Wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens over u voor direct marketingdoeleinden, waaronder profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw aan ons verstrekte toestemming voor het verwerken van Persoonsgegevens over u te allen tijde intrekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die door een lidstaat is ingesteld ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens over u, zoals uiteengezet in dit artikel 13, kunnen worden beperkt door wetgeving van de Europese Unie of lidstaten waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Wij zullen u zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek voorzien van de informatie die u hebt aangevraagd overeenkomstig uw rechten zoals uiteengezet in deze paragraaf 13. Deze periode kan worden verlengd met nog eens twee maanden. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

De informatie die wordt opgevraagd volgens uw rechten zoals uiteengezet in dit artikel 13 wordt gratis verstrekt, tenzij anders vermeld in dit artikel 13. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder vanwege hun repetitieve karakter, kunnen wij ofwel (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie of het nemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren om op het verzoek in te gaan.

Het Bedrijf kan u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig uw rechten zoals uiteengezet in deze paragraaf 13, indien Wij redelijke twijfels hebben over de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek doet.

12. Wijzigingen in dit beleid
Wij kunnen de voorwaarden van dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Telkens wanneer Wij dit Beleid wijzigen, zullen Wij u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door het bijgewerkte Beleid te publiceren op de Website. Bovendien, wanneer Wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan dit Beleid, zullen Wij ernaar streven om u te informeren over dergelijke wijzigingen via communicatiemiddelen waarvan Wij menen dat deze redelijkerwijs geschikt zijn om u te informeren over dergelijke wijzigingen en door het publiceren van een bericht over dergelijke wijzigingen op de Website. Tenzij anders vermeld, worden alle wijzigingen van kracht na publicatie van het bijgewerkte Beleid op onze Website.